Now LivaNova

Cyberonics är nu LivaNova. Läs mer här.

Varför lägga till ännu fler läkemedel vid läkemedelsresistent epilepsi?

Studier har visat att tillägg av ytterligare läkemedel sannolikt inte kan kontrollera denna typ av epilepsi.