Now LivaNova

Cyberonics är nu LivaNova. Läs mer här.

Om du har enhetsmodell 102, 102R, 103 eller 104, gäller andra MRT-krav. Diskutera med din läkare om vilka delar av din kropp som kan undersökas på ett säkert sätt.