Now LivaNova

Cyberonics är nu LivaNova. Läs mer här.

Om läkemedel inte kan ge dig den kontroll över tillvaron som du förtjänar är det dags att överväga andra alternativ än medicinering.

Fråga din läkare om dessa behandlingsalternativ är rätt för dig.

 

Behandlingsalternativ

Vad är det?

Vem är det bra för?

VNS Therapy

En implanterbar enhet som du kan använda tillsammans med din aktuella behandling som kan hjälpa dig att uppleva färre och mindre intensiva anfall.

Människor vars mediciner inte är helt effektiva eller som har slutat fungera, eller människor vars mediciner har bieffekter som påverkar deras dagliga liv.

Hjärnkirurgi

En operation på vissa delar av hjärnan som orsakar anfallen

Människor med vissa typer av läkemedelsresistent epilepsi

Ketogen diet

En fettrik, kolhydratfattig diet som trots att den följs tillfälligt tros ge varaktiga fördelar.

I allmänhet barn upp till 12 års ålder.

Anpassad Atkins-diet

Liknar Atkins på de flesta områden
bortsett från att det inte finns några restriktioner när det gäller protein, vätskor eller kalorier och den börjar inte på sjukhuset eller
med fasta.

 

Epilepsimediciner

Den första behandlingslinjen för epilepsi, ändå klarar en av tre inte att kontrollera sina anfall enbart med medicin.

Personer med vissa typer av epilepsi, men används ofta i kombination med  andra behandlingar för att behandla läkemedelsresistent epilepsi.