Now LivaNova

Cyberonics är nu LivaNova. Läs mer här.

Säkerhetsprofil för VNS Therapy

VNS Therapy kan användas som komplement till läkemedel och andra behandlingar. Inga läkemedel har kända interaktioner med VNS Therapy.

Visa indikationer och säkerhetsinformation >

Några biverkningar är:

  • heshet eller röstförändringar
  • stickande känsla i huden
  • andfåddhet
  • ont i halsen
  • hosta