Now LivaNova

Cyberonics är nu LivaNova. Läs mer här.

Den mest beprövade medicintekniska lösningen för epilepsibehandling

Över 1 000 kliniska rapporter har publicerats globalt. Studier visar1: