Now LivaNova

Cyberonics är nu LivaNova. Läs mer här.


FÖRDELAR MED VNS THERAPY 

Öka den anfallsfria tiden

VNS Therapy har gett tusentals människor möjlighet till en bättre tillvaro med färre och mindre allvarliga anfall. Läs mer om detta och andra fördelar med VNS Therapy.

MER OM FÖRDELARNA >


DET SOM GÖR VNS THERAPY ANNORLUNDA

En personanpassad, heltäckande metod för att ta kontroll över anfallen

VNS Therapy är utformat för att stoppa anfallen så att du kan fokusera på det viktigaste: en mer anfallsfri tillvaro.

HUR VNS THERAPY FUNGERAR >


KAN VNS THERAPY VARA NÅGOT FÖR DIG? 

Är din tillvaro fylld av okontrollerade anfall?

Om läkemedel inte kan ge dig den kontroll över tillvaron du förtjänar är det dags att överväga andra alternativ. Det är precis därför VNS Therapy finns - en metod som utvecklats för att behandla den typ av anfall som inte reagerar väl på medicinering

TA REDA PÅ OM DET ÄR NÅGOT FÖR DIG >