Now LivaNova

Cyberonics är nu LivaNova. Läs mer här.

Andres
VNS Therapy patient
sen 2014

Vad är läkemedelsresistent epilepsi?

Återkommande anfall trots lämplig behandling med antiepileptika

Om det inte räcker med bara läkemedel för att kontrollera anfallen handlar det sannolikt läkemedelsresistent epilepsi

Om du drabbas av okontrollerade anfall behöver du tyvärr inte känna dig ensam. En tredjedel av alla som lever med epilepsi har den variant som inte reagerar på läkemedel.

What is dre top images

Varför lägga till ännu fler läkemedel vid läkemedelsresistent epilepsi?

Studier har visat att tillägg av ytterligare läkemedel sannolikt inte kan kontrollera denna typ av epilepsi.

Why keep adding more drugs to D.R.E.? (images blue background)

Risker i samband med underbehandlad epilepsi

Trots allt vi vet om riskerna med att leva med underbehandlad epilepsi kommer majoriteten av alla människor som påverkas att även fortsättningsvis förskrivas ytterligare läkemedel i stället för att utvärderas för andra typer av behandlingar.

Risks of undertreated epilepsy (what is dre page)

  • Aanfallsrelaterad skada

  • Ökad risk för plötslig oväntad död i epilepsi

  • Längre sjukhusvistelser och fler besök på akuten

  • Depression, oro och utvecklingsproblem

  • Förändrat tänkande och minne

  • Biverkningar från långvarig behandling med antiepileptika

  • Problem med socialt samspel

Om läkemedel inte kan ge dig den kontroll över tillvaron som du förtjänar är det dags att överväga andra alternativ än medicinering.

Fråga din läkare om dessa behandlingsalternativ är rätt för dig.

 

Behandlingsalternativ

Vad är det?

Vem är det bra för?

VNS Therapy

En implanterbar enhet som du kan använda tillsammans med din aktuella behandling som kan hjälpa dig att uppleva färre och mindre intensiva anfall.

Människor vars mediciner inte är helt effektiva eller som har slutat fungera, eller människor vars mediciner har bieffekter som påverkar deras dagliga liv.

Hjärnkirurgi

En operation på vissa delar av hjärnan som orsakar anfallen

Människor med vissa typer av läkemedelsresistent epilepsi

Ketogen diet

En fettrik, kolhydratfattig diet som trots att den följs tillfälligt tros ge varaktiga fördelar.

I allmänhet barn upp till 12 års ålder.

Anpassad Atkins-diet

Liknar Atkins på de flesta områden
bortsett från att det inte finns några restriktioner när det gäller protein, vätskor eller kalorier och den börjar inte på sjukhuset eller
med fasta.

 

Epilepsimediciner

Den första behandlingslinjen för epilepsi, ändå klarar en av tre inte att kontrollera sina anfall enbart med medicin.

Personer med vissa typer av epilepsi, men används ofta i kombination med  andra behandlingar för att behandla läkemedelsresistent epilepsi.

Om läkemedel inte kan ge dig den kontroll över tillvaron som du förtjänar är det dags att överväga andra alternativ än medicinering.

Dags för nästa steg.
Prata med en läkare om VNS Therapy redan idag!

 

Kom igång >