Now LivaNova

Cyberonics är nu LivaNova. Läs mer här.

MRT är säkert ihop med VNS Therapy*

Tack vare den senaste VNS Therapy-tekniken är MRT nu mer tillgängligt än någonsin.

*ska tillhandahållna specifika riktlinjer följas

Fråga din läkare om den senaste VNS Therapy-tekniken redan idag.

 • Få säker tillgång till MRT-undersökning för ett långsiktigt välbefinnande.
 • Gå till valfri MRT-mottagning och genomför en säker MRT-undersökning

Följ dessa steg före, under och efter en MRT-undersökning med VNS Therapy.

MRI Steps

 1. Innan du bokar din MRT-undersökning
  • Kontakta din neurolog för att diskutera din MRT-undersökning
 2. Boka din MRT-undersökning
  • När du ska boka din MRT-undersökning ska du informera MRT-mottagningen om att du bär på en implanterad vagusnervstimulator
  • Ange även modellnumret på din implanterade VNS Therapy-enhet samt namnet på och kontaktinformation till din neurolog. Denna information finns på MRT-patientformuläret som kommer att tillhandahållas av din neurolog.
 3. Före MRT-undersökningen
  • Din neurolog kommer att tillfälligt slå IFRÅN din VNS Therapy-enhet och ge dig en kopia av MRT-patientformuläret som du ska ta med dig till MRT-mottagningen.
 4. Genomföra MRT-undersökning
  • Glöm inte att ta med dig MRT-patientformuläret
  • Informera radiologen och MRT-teknikerna om din VNS Therapy-enhet och dina anfall
  • Ta inte med dig patientmagnetbrickan in i magnetkamerarummet
  • Om du skulle känna obehag under MRT-undersökningen, informera MRT-teknikern om detta
 5. Efter MRT-undersökningen
  • Boka en tid med din neurolog så att han/hon kan återaktivera din VNS Therapy-enhet

   

Vanliga frågor om MRT och VNS Therapy

Ja. MRT-undersökningen kan utföras säkert med ditt implanterade VNS Therapy-system förutsatt att specifika riktlinjer följs. MRT-riktlinjerna tillhandahålls till din läkare och är även tillgängliga här.

MRT-undersökning av huvud, nacke, bäcken, ländrygg, ben, armar och andra extremiteter kan säkert utföras med VNS Therapy-systemet AspireHC (modell 105) eller AspireSR (modell 106). Rådfråga din läkare som hanterar ditt VNS Therapy-system innan du genomgår en MRT-undersökning. Läkaren kommer att avgöra vilka delar av din kropp som kan undersökas på ett säkert sätt.

Nej. Om du har VNS Therapy-systemet AspireHC (modell 105) eller AspireSR (modell 106), kan du genomföra en MRT-undersökning säkert på alla MRT-mottagningar förutsatt att de följer MRT-riktlinjerna. Om du har en enhet av en annan modell, gäller andra MRT-krav. Läkaren kommer att avgöra vilka delar av din kropp som kan undersökas på ett säkert sätt.

Om du får ett anfall under MRT-undersökningen kommer vårdpersonalen att följa protokollet och omedelbart avbryta undersökningen för att vidta standardåtgärder. På grund av denna risk är det mycket viktigt att du informerar teknikerna och sjuksköterskorna om att du drabbas av anfall, innan du genomgår MRT.

Nej. Ta inte med dig patientmagnetbrickan in i magnetkamerarummet.  

Om du har enhetsmodell 102, 102R, 103 eller 104, gäller andra MRT-krav. Diskutera med din läkare om vilka delar av din kropp som kan undersökas på ett säkert sätt.