Now LivaNova

Cyberonics är nu LivaNova. Läs mer här.

Erin
VNS Therapy patient
sen 1999

Hur VNS Therapy fungerar

VNS Therapy är utformat för att stoppa anfallen så att du kan fokusera på det viktiga i tillvaron.

 HUR FUNGERAR VNS THERAPY?

Det som gör VNS Therapy annorlunda

VNS Therapy är utformat för att ge dig en mer anfallsfri tillvaro och kan både förebygga anfall och stoppa dem om de ändå inträffar.

TITTA PÅ VIDEOKLIPPET FÖR ATT FÅ VETA MER >

.

Vad innebär VNS Therapy egentligen?

Behandlingen med VNS Therapy levererasav en enhet som regelbundet under dagens lopp sänder milda pulser till vagusnerven för att stoppa anfallen innan de ens börjar.

En extra behandling kan stoppa eller förkorta anfallet, minska dess intensitet och förkorta återhämtningstiden.

VNS Therapy är ett ingrepp som sker inom öppenvården, och tar ungefär en timme.

Förklaring av VNS Therapy tre behandlingslägen:

The 3 modes of VNS Therapy explained

Standardläge
Förebyggande behandling

Behandlingen sker regelbundet under dagens lopp för att stoppa anfallen innan de börjar.

DR-läge (Detect & Respond)*
Reaktiv behandling

En automatisk reaktiv extrabehandling (då en snabbt ökande hjärtfrekvens upptäcks och som kan förknippas med ett förestående anfall) som syftar till att stoppa ett pågående anfall.

Magnetläge
Behandling på begäran

Du eller en vårdgivare kan ge en extrabehandling på manuell väg som syftar till att stoppa ett pågående anfall.

*Kallas även för AutoStim-läge. Finns endast på 106-modellen.

Olivia
VNS Therapy patient
sen 2011

Människor ur verkligheten. Deras berättelser.

Upptäck vilken skillnad VNS Therapy kan göra. Lyssna på berättelser från verkliga människor om hur VNS Therapy har förändrat deras liv.

 

Titta på videoklipp >